септември 19, 2007

Салфетка - Очите ми

Очите ми като ручеи през стръмни поляни….
Блъскат се в теб, разливат се по лицето ти,
но уви!
Няма да успеят – бистри, ледени и бездомни…


На бяла салфетка с отпечатък от чаша. Май съм попивала червилото си с нея някъде, защото разпознавам контурите на устните си.
Няма дата и място