септември 25, 2007

Стефанчо*

Преди седмица на Ангел Кънчев към мен плахо се приближи мъж с налудничев вид, попска брада и що годе прилични дрехи. Приготвих се да му кажа ”Съжалявам господине, но нямам дребни”, когато: “Извинете, госпожице, виждате ми се умна (!!!), искам да ви дам това…” Бръкна в един плик и ми подаде 2 листа с текст . Казах “Благодаря!”, мислех, че е някаква реклама, която ще хвърля по-късно, но ги прибрах в чантата си, за да не обидя човека. Забравих за листата и по-късно вечерта ги намерих в чантата си. Зачетох се…

Според написаното, човекът се бил казвал Стефанчо и бил “ учен с свръхвърхови и световни обществено свръхполезни умосътворения и технически свръхполезни изобретения за милиарди и трилиони евро”*. Прочетох писанието 2-3 пъти, докато схвана идеята, а и защото от смях непрекъснато губех нишката. 2 листа, А4, напечатани с едри букви, болднати и капсирани тук-там. Доколкото разбрах, човекът е изобретил някакъв алтернативен начин за придвижване, “нов вид превоз”, който може да бъде “свръхбезопасен”, не се блъска, вози “свръхнеусетно”, взима те директно от вкъщи и “те кара дека сакаш”, “свръхудобен” е , а и е “свръх незамърсяващ”. Според мен нещо като левитация или нещо такова. И всичко това с една благородна идея - предлага да си сътрудничим срещу “третата световна пътовойна”. Според текста, Стефанчо търси контакт “с достатъчно умни хора, които не използват каквито и да е опияти” . Та тези хора ( в случая АЗ!!!), ако искат “събеседване с свръхчестен човек” като Стефанчо, могат да го намерят “пред народната библиотека Кирил и…” около “19,15 часъ”. И краят на “офертата”: “ НЕ на КАКвото и да е ОБЩуване с ХОРА КОИто изПОЛЗВАТ ЛЪЖИ заБЛУДИ доСАДЯТ и приНУДАт и с каквито и ДА е ДЪРЖАвни СЛУЖИтели”.

Съжалявам, Стефанчо, аз не съм човекът, с когото ще спасяваш света. Като за начало - не съм “достатъчно умна”, и “опияти” ползвам, и “опойващ пушек”, и алкохол, често “използвам лъжи и заблуди”, а и отскоро съм държавен служител. Грешна преценка просто. Аз със собствената си ДУШЕвойна не мога да се преборя, та камо ли с “третата световна пътовойна”.
Не съм твоят човек, Стефанчо, аз мога само да разнасям листовете ти в чантата си и да ги показвам на приятелите си, за да се смеем. Защото съм самодоволна, вкопчена в “имането” и в себе си кучка. Даже и кучка не съм като хората.
Жалко, Стефанчо, можехме да завладеем света и да спечелим “трилиони евро” …
Да са живи и здрави лудите. Те са тези, които ни отлепят от земята и ни сочат облаците.:)

* навсякъде в кавичките правописът, словоредът и пунктуацията са запазени