ноември 01, 2007

Накъде е границата?!?

11 вечерта на кръстовището на Фритьоф Нансен и Евлоги Георгиев. След дълго неделно бездействие с Линда сме решили да се качим до Симеоново. До нас на светофара е спряла кола с провинциална регистрация, в която, по мои наблюдения, има много повече пътници от допустимото. Свалят единия прозорец и отвътре почти до кръста се показва жена с карта в ръцете.
- Накъде е границата?
- ??? Моля?!?, намалявам музиката аз
- Границата! Накъде е границата?
Споглеждаме се объркано и Линда се намесва умно:
- Ама…коя граница? Сръбската ли? Калотина ли ви трябва?
- Мммм, - объркване, следва бърза консултация в съседната кола – Не, гръцката!
(WTF!?!) Напълно безпомощна съм. Отново се намесва Линда:
- От тук сте направо, трябва да стигнете до Околовръстното…
Светва зелено, колата фантом отпрашва към Околовръстното, а ние се споглеждаме и избухваме в смях.
- Тия нормални ли са ,бе !? Какво означава накъде е границата, да не сме в Петрич, че да й посоча с пръст!?!
- Да бе, все едно сме в някой граничен град…
- Със същия успех можеха да ме пипат “Накъде е Лондон!?!”
- Е`а ти идиотите!
Смеем се дълго по пътя: “Накъде е границата? Накъде е Лондон? Накъде е Париж?” и се опитваме да отгатнем посоките.