ноември 28, 2007

Вечерта...

Отивам с момичетата на концерт на Акага...Какво ли не прави човек за приятелите си...Поне после ще изпием по нещо...Компенсация някаква...На концерт на Акага - не е истина!