декември 23, 2008

Студено ми е

Здравей, любов моя! Студено ми е. Вече не помня кога тръгна и имам чувството, че те чакам цяла вечност. Един живот. Моя кратък и объркан живот. Чудя се колко най-дълго може да продължи една любов. Дали въобще в любовта има време? Или във времето има любов? Мъдрите хора казват, че не бива да чакаме, защото животът си отива бързо. Мъдрите хора също така казват, че няма незаменими хора и че времето лекува всичко. Да – лекува настинка, вярно е. И въобще - майната им на мъдрите хора! Понякога да си мъдър не е особено мъдро. Знаеш, че те чакам! И постъпвам ужасно немъдро. И се надявам. И вярвам. И всеки път очите ми се превръщат във влажни, тучни поляни. По Коледа. Чакам те. Като най-великия немъдрец на планетата. Скоро ще издам книга. Сто тома записки по немъдрите ми мисли и убеждения. Та така, любов моя…Студено ми е.